Podnebne spremembe – kaj lahko storimo?

Blaženje podnebnih sprememb je proces, ki se ga moramo zavedati na vseh ravneh, ki vključuje vse skupine deležnikov.

V Sloveniji vsako leto povzročimo skoraj 9 ton ekvivalenta CO2 izpustov toplogrednih plinov na osebo. Za omejitev nevarnih posledic podnebnih sprememb bi morali izpuste zmanjšati na manj kot 2 toni na osebo. Naše izpuste presegamo kar za 5-krat!

Za izračun vašega ogljičnega odtisa lahko uporabite to računalo.

Kaj lahko storimo posamezniki?

  1. Uporaba okolju prijaznega prevoz, tj. izogibanje letalskim prevozom in življenje brez avtomobila: pešačenje, kolesarjenje ter uporaba javnega potniškega prometa.
  2. Uživanje hrane rastlinskega izvora, tj. omejitev uživanja mesa in mlečnih izdelkov ter zmanjšanje količin zavržene hrane.
  3. Varčevanje z energijo – zmanjšanje porabe energije v gospodinjstvu, uporaba energetske učinkovitejših naprav in prehod na obnovljivo energijo.

K stabilnemu podnebju pa lahko prispevamo tudi tako, da:

  • PODPIRAMO ZELENO POLITIKO IN ORGANIZACIJE, saj so nujne tudi sistemske spremembe,
  • IMAMO NEPOTROŠNIŠKI ŽIVLJENJSKI SLOG, saj je izčrpavanje virov eno najpomembnejših gonil podnebnih sprememb,
  • SKRBIMO ZA GOZDOVE, saj ti s srkanjem CO2 iz ozračja delujejo kot pljuča našega planeta,
  • ŠIRIMO ZAVEDANJE O NUJNOSTI ZMANJŠANJA IZPUSTOV med svojimi bližnjimi, prijatelji in sodelavci.
RSS

NOVICE

Prelistajte naše novice ali pa se prijavite na e-novice. 
mangakakalot