ZELENA SHEMA SLOVENSKEGA TURIZMA

POROČILO O TRAJNOSTNIH KAZALNIKIH TURISTIČNE DESTINACIJE

 

Slovenj Gradec je od leta 2016 vključen v Zeleno shemo slovenskega turizma (ZSST). V okviru ponovne evalvacije pridobitve znaka Slovenia Green Destination smo analizirali in zbrali podatke o aktualnem stanju v destinaciji v letu 2022, ki jih bomo na kratko povzeli v nadaljevanju.

Občina Slovenj Gradec je imela 1. 1. 2022 16.716 prebivalcev, kar je predstavljalo 0,79 % prebivalstva celotne Slovenije (29. mesto po občinah). Gostota prebivalstva je s 96,2 preb./km² nižja kot v Sloveniji (103,9 preb./km²). Občina se razteza na površini 174 km2.